Thẻ: Phòng chống dịch bệnh

Omicron lan khắp thế giới: Nhiều quốc gia tái phong tỏa, một nơi tình hình cực kỳ Omicron lan khắp thế giới: Nhiều quốc gia tái phong tỏa, một nơi tình hình cực kỳ khó khănkhó khăn

Hãng tin Reuters vừa đăng tải bài viết về việc hàng loạt quốc gia áp đặt các biện pháp hạn chế COVID-19 mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với biến thể Omicron […]

Bình chọn