“Tuổi 50 sợ ung thư, tuổi 60 sợ tim mạch”: Mỗi nhịp sống một nguy cơ nhưng nếu thực hiện tốt những thói quen lành mạnh, bạn có thể vượt qua tất cả để “đắc thọ”

KHI TUỔI LỚN DẦN, BỘ MÁY CƠ THỂ CHÚNG TA NGÀY CÀNG SUY YẾU. VÌ THẾ, CHÚNG TA CẦN HẾT SỨC LƯU Ý VÀ CÓ BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ BỆNH […]

Bình chọn