COVID-19

Đà Nẵng, thông tin về 20 ca nhiễm Covid19 mới và các địa điểm có yếu tố dịch tễ liên quan

BẢN TIN SỐ 40 NĂM 2021

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông báo về trường hợp các ca bệnh nhiễm COVID-19 và các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày 24/6/2021, cụ thể:

I. Thông tin chung:

1. Trường hợp bệnh nhân H.N.V (BN số 14130)- Giới tính: Nam. – Sinh năm: 2000.- Địa chỉ: Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.- Nghề nghiệp: Đầu bếp (chỗ làm việc đã đóng cửa từ tháng 5 năm 2021)- Đối tượng lấy mẫu: Lấy mẫu trong khu dân cư phong tỏa.

2. Trường hợp bệnh nhân M.X.M (BN số 14131)– Giới tính: Nam. – Sinh năm: 1958.- Địa chỉ: Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.- Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng Nhà văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng – Đối tượng lấy mẫu: Lấy mẫu trong khu dân cư phong tỏa.

3. Trường hợp bệnh nhân N.H.B (BN số 14132)– Giới tính: Nam. – Sinh năm: 1999.- Địa chỉ: quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng- Nghề nghiệp: Sinh viên đại học Duy Tân- Đối tượng lấy mẫu: là đối tượng lấy mẫu diện rộng của bệnh nhân N.V.H (BN 12437)

4. Trường hợp bệnh nhân H.T.L (BN số 14133)– Giới tính: Nữ – Sinh năm: 1956- Nghề nghiệp: Nội trợ.- Nơi ở hiện tại: quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng – Đối tượng được lấy mẫu: là đối tượng lấy mẫu diện rộng của ca bệnh N.V.H (BN 12437)

5. Trường hợp bệnh nhân H.V.P (BN số 14134)- Giới tính: Nam – Sinh năm: 1960- Địa chỉ: quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng. – Nghề nghiệp: Hưu trí- Đối tượng được lấy mẫu: Bệnh nhân thuộc khu vực phong tỏa Kiệt 407 đường Lê Duẩn.

6. Trường hợp bệnh nhân N.T. T. T (BN số 14135)- Giới tính: Nữ – Sinh năm: 1963- Địa chỉ: quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. – Nghề nghiệp: Hưu trí- Đối tượng được lấy mẫu: Bệnh nhân ở trong khu vực phong tỏa Kiệt 407 Lê Duẩn.

7. Trường hợp bệnh nhân T.D (BN số 14136)– Giới tính: Nam. – Sinh năm: 1955- Địa chỉ: quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.- Nghề nghiệp: Hưu trí- Đối tượng lấy mẫu: Bệnh nhân ở trong khu vực phong tỏa Kiệt 407 Lê Duẩn.

8. Trường hợp bệnh nhân N.H.H (BN số 14137)– Giới tính: Nam. – Sinh năm: 1981.- Địa chỉ: Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.- Nghề nghiệp: Kinh doanh online.- Đối tượng lấy mẫu: Sống trong khu vực phong tỏa K407 Lê Duẩn.

9. Trường hợp bệnh nhân H.T.B (BN số 14138)- Giới tính: Nữ. – Sinh năm: 1961.- Địa chỉ: quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.- Nghề nghiệp: Nội trợ.- Đối tượng lấy mẫu: Trong khu vực phong toả K407 Lê Duẩn.

10. Trường hợp bệnh nhân T. T.B.N (BN số 14139)- Giới tính: Nữ. – Sinh năm: 1966.- Địa chỉ: quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.- Nghề nghiệp: Nấu ăn tại Công ty Dệt may Hoà Thọ, Đà Nẵng.-Đối tượng lấy mẫu: Trong khu vực phong toả có liên quan đến N.V.H (BN 12437)

11. Trường hợp bệnh nhân N.T.M (BN số 14140)- Giới tính: Nữ. – Sinh năm: 1951- Địa chỉ: Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.- Nghề nghiệp: Ở nhà- Đối tượng lấy mẫu: là đối tượng lấy mẫu diện rộng của ca bệnh N.V.H (BN 12437)

12. Trường hợp bệnh nhân L.V.Q (BN số 14141)- Giới tính: Nam. – Sinh năm: 1949- Địa chỉ: Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.- Nghề nghiệp: Ở nhà- Đối tượng lấy mẫu: là đối tượng lấy mẫu diện rộng của ca bệnh N.V.H (BN 12437)

13. Trường hợp bệnh nhân T. T.D.L (BN số 14142)- Giới tính: Nữ. – Sinh năm: 1959.- Địa chỉ: Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.- Nghề nghiệp: Nội trợ- Đối tượng lấy mẫu: Lấy mẫu trong khu dân cư phong tỏa.

14. Trường hợp bệnh nhân H.B.P (BN số 14143)- Giới tính: Nam. – Sinh năm: 1960.- Địa chỉ: Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.- Nghề nghiệp: đóng đồ nội thất – Đối tượng lấy mẫu: Lấy mẫu trong khu dân cư phong tỏa.

15. Trường hợp bệnh nhân B.V.Q (BN số 14144)- Giới tính: Nam – Sinh năm: 1983- Quê quán: Hà Đông – Hà Nội (2 tháng nay chưa về nhà)- Địa chỉ hiện nay: Thanh Khê, Đà Nẵng. – Nghề nghiệp: Kinh doanh máy tính tại K405/2 Lê Duẩn.- Đối tượng lấy mẫu: Lấy mẫu khu vực được phong tỏa.

16. Trường hợp bệnh nhân D.L.G.H (BN số 14145)– Giới tính: Nữ. – Sinh năm: 2018.- Địa chỉ: quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.- Nghề nghiệp: Còn nhỏ- Đối tượng lấy mẫu: F1 (cháu nội) của bệnh nhân N.T. T (BN 13126)

17. Trường hợp bệnh nhân L.T.Y (BN số 14146)- Giới tính: Nữ – Sinh năm: 1956- Nghề nghiệp: Bán bún tại kiệt 421 Lê Duẩn, Thạc Gián, Thanh Khê, TP Đà Nẵng.- Nơi ở hiện tại: Thanh Khê, TP Đà Nẵng- Đối tượng được lấy mẫu: F1 của bệnh nhân N.V.H (BN 12437)

18. Trường hợp bệnh nhân N.V.B (BN số 14147)- Giới tính: Nam – Sinh năm: 1941- Địa chỉ: Q. Thanh Khê -TP Đà Nẵng- Nghề nghiệp: Già yếu – Đối tượng được lấy mẫu: là F1 của bệnh nhân L.N.Y (BN13050), N.V.A.T (BN13867)

19. Trường hợp bệnh nhân T.N.T.B (BN số 14148)- Giới tính: Nam. – Sinh năm: 2012.- Địa chỉ: quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 3.- Đối tượng được lấy mẫu: là đối tượng F1 của Bố T.A.T (BN số 13034)

20. Trường hợp bệnh nhân D.V.T (BN số 14149)- Giới tính: Nam – Sinh năm: 1988- Địa chỉ: Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.- Đối tượng được lấy mẫu: Bệnh nhân thuộc khu vực phong tỏa Kiệt 407 Lê Duẩn.

Không có mô tả ảnh.