Vấn đề xã hội

Cần biết việc đi lại giữa Quảng Nam và Đà Nẵng

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo số 194/TB-UBND hướng dẫn thực hiện việc công dân đi lại giữa Quảng Nam và Đà Nẵng như sau:

Có thể là hình ảnh về đang đứng và đường
Một chốt kiểm soát trên quốc lộ

Theo đó, về người đi lại giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam: xét tình hình thành phố Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân 2 địa phương thuận lợi hơn trong việc đi lại để sinh hoạt, sản xuất, làm việc và học tập, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid19, đồng ý thực hiện nới lỏng kiểm soát như sau:

– Đối với các trường hợp từ Đà Nẵng vào Quảng Nam đi và về trong ngày, phải cam kết và nghiêm túc thực hiện đi – về trên một tuyến đường cố định đã đăng ký, khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

3.2. Đối với các trường hợp từ Đà Nẵng vào Quảng Nam và có ở lại, ngoài các biện pháp như nhóm 3.1, phải cách ly tại nhà/nơi làm việc cho đến khi quay trở ra Đà Nẵng. Trong thời gian ở lại, nếu có các triệu chứng nghi ngờ như: ho, sốt, đau họng… phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hô trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.

– Đối với các trường hợp từ Quảng Nam ra Đà Nẵng và trở về: phải cam kết và nghiêm túc thực hiện đi – về trên một tuyến đường cố định đã đăng ký, khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế đến các địa điểm khác tại Đà Nẵng ngoài nơi ở, làm việc, buôn bán, học tập. Khi về lại Quảng Nam phải ở tại nơi cư trú, hạn chế tiếp xúc với người khác (trừ người thân trong gia đình), khai báo y tế và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.3.

– Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác, làm việc tại các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Nam chỉ được về thành phố Đà Nẵng vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ theo quy định và phải có bản cam kết khai báo lịch trình cụ thể với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác để giám sát dịch tễ.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Quảng Nam.

Chuyên mục:Vấn đề xã hội