Góc nhìn

57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo sở Nội Vụ tỉnh Quảng Nam