Góc nhìn

Gia tăng tài vật sẽ làm gia tăng tổn thương tinh thần, tiếng tăm của một người cũng có thể giết chết người ấy

Nghiêm Quân Bình là người triều nhà Hán thông hiểu Kinh Dịch, chuyên xem tướng tại Thành Đô. Ông nổi tiếng về thuật xem tướng. Hàng ngày người đến cầu ông xem tướng có rất nhiều, nhưng dẫu là ai thì ông luôn luôn nhắc nhở thủ giữ tín nghĩa trung hiếu, bởi thiện đức có thể ảnh hưởng đến số mệnh người ta.

Nghiêm Quân Bình ngày nào cũng chỉ làm cầm chừng, cảm thấy đủ dùng liền đóng của hiệu, vào nhà trong chuyên tâm đọc sách.

Một văn nhân nổi tiếng thời đó là Dương Hùng từng theo Nghiêm Quân Bình học tập, ca ngợi ông: “Đức hạnh của Quân Bình tiên sinh đủ để ngăn chặn lòng tham, khuyên nhủ người đời, cũng giống như những người sống ẩn dật thời xưa vậy”.

La Xung là người nước Thục, thấy Nghiêm Quân Bình có tài có đức, nên đã chuẩn bị xe ngựa, y phục, lương thực và tiền bạc, đem tới tặng, mong muốn thuyết phục ông ra làm quan.

Tuy vậy Quân Bình lại hỏi: “Ta có thừa mà tiên sinh chưa có đủ, tại sao người chưa đủ lại đến cung phụng người có thừa?”

La Xung nói: “Trong nhà của ta có nhiều vàng bạc, mà tiên sinh một chút lương thực để giành cũng không có, sao có thể nói là có thừa được?”

Quân Bình nói: “Ta đã từng tới nhà ngài, thấy ngài ngày đêm bận rộn mà đạt được những thứ ấy, chưa từng có lúc nào thấy thỏa mãn. Hiện tại ta xem tướng, không cần xuống giường mà tiền cũng đến, còn dư thừa mấy trăm, bụi bám dày một tấc, không biết dùng làm gì, rõ ràng là ta có thừa mà tiên sinh thì chưa có đủ.”

Quân Bình còn nói: “Gia tăng tài vật sẽ làm gia tăng tổn thương tinh thần, tiếng tăm của một người cũng có thể giết chết người ấy”.

Quân Bình sống đơn giản như vậy cho đến hơn 90 tuổi mới qua đời.

Theo Khai Trí