COVID-19

XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC CÁC BIẾN THỂ CỦA VIRUS

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2.

Kết quả giải trình tự gene các mẫu của những ca mắc COVID-19 do các tỉnh, thành gửi về (sáng 19/5/2021) ስዝ0'

Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành giải trình tự gene các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân đã mắc COVID-19.

Kết quả giải trình tự gene các mẫu sáng ngày 19/5/2021 do các tỉnh gửi về như sau:

– 29 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2 thuộc biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ, trong đó tại: Hà Nội (10), Bệnh viện K (5), Bắc Giang (9), Bắc Ninh (2), Vĩnh Phúc (2), Hải Phòng (1)

– 02 mẫu thuộc biến thể B.1.1.7 thuộc biến chủng của Anh tại Hải Dương.