Vấn đề xã hội

Đà Nẵng: Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ

UBND thành phố quyết định bổ nhiệm ông Phùng Phú Phong, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Điều động ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở KH&CN giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Tiếp nhận ông Đinh Thế Vinh, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng (thuộc Sở Xây dựng) bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Tiếp nhận ông Dương Hoàng Văn Bản, Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ (thuộc Sở KH&CN) bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở KH&CN.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trừ, Chánh tra Sở Công thương giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương.

Bổ nhiệm ông Hồ Ngọc Phương, Trưởng Phòng Tài chính – Đầu tư (thuộc Sở Tài chính) giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 2 (thuộc Thanh tra TP) giữ chức Phó Chánh Thanh tra TP.

Bổ nhiệm ông Trần Quốc Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN&MT) giữ chức Phó Giám đốc Sở TN&MT.

Cổng thông tin TP Đà Nẵng