Góc nhìn

Chặng đường hôn nhân 27 năm của Bill Gates

Ngày 3/5, đồng sáng lập Microsoft và vợ, bà Melinda Gates, xác nhận sẽ ly hôn sau 27 năm chung sống.

Bill va Melinda Gates ly hon anh 1
Bill va Melinda Gates ly hon anh 2
Bill va Melinda Gates ly hon anh 3
Bill va Melinda Gates ly hon anh 4
Bill va Melinda Gates ly hon anh 5
Bill va Melinda Gates ly hon anh 6
Bill va Melinda Gates ly hon anh 7
Bill va Melinda Gates ly hon anh 8
Bill va Melinda Gates ly hon anh 9
Bill va Melinda Gates ly hon anh 10
Bill va Melinda Gates ly hon anh 11
Bill va Melinda Gates ly hon anh 12
Bill va Melinda Gates ly hon anh 13
Bill va Melinda Gates ly hon anh 14
Bill va Melinda Gates ly hon anh 15
Phúc Thịnh Theo Business Insider