Giáo dục

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6-8/7. Thời gian đăng ký dự thi dự kiến từ ngày 26/4 đến hết ngày 10/5/2021.