Góc nhìn

ĐÂY LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN

Thủ tướng vừa có Quyết định số 467/QĐ-TTg cho phép thành lập Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (UMT).

UMT là trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, có trụ sở chính tại TPHCM.

UMT có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; có tổ chức, bộ máy và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND TPHCM, Hiệu trưởng UMT và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo Thông tin chính phủ