Vấn đề xã hội

Danh sách Bộ Chính trị khoá 13

 1. Ông Nguyễn Phú Trọng (1944) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
 2. Nguyễn Xuân Phúc (1954) Thủ tướng CP
 3. Đại tướng Tô Lâm (1957),
 4. ông Phạm Minh Chính (1958),
 5. ông Phạm Bình Minh (1959),
 6. bà Trương Thị Mai (1958),
 7. ông Vương Đình Huệ (1957),
 8. ông Võ Văn Thưởng (1970),

BBT khoá XII được bầu vào BCT khoá XIII

 1. ông Nguyễn Văn Nên (1957) CVP TW,
 2. Đại tướng Lương Cường (1957) Chủ nhiệm TCCT QĐND VN,
 3. ông Nguyễn Hoà Bình (1958) Chánh án TATC,
 4. ông Phan Đình Trạc (1958) Trưởng ban Nội chính,
 5. ông Nguyễn Xuân Thắng (1957) GĐ Học viện Chính trị quốc gia HCM,
 6. ông Trần Thanh Mẫn (1962) Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam,
 7. ông Trần Cẩm Tú (1961) Chủ nhiệm UBKTTW.

Bổ sung 3 BCT

 1. Đinh Tiến Dũng (1961) Bộ trưởng Bộ Tài chính
 2. Trần Tuấn Anh (1964) Bộ trưởng Bộ Công Thương
 3. Phan Văn Giang (1960), Tổng tham mưu trưởng
 • ….
  Danh sách 05 Bí thư TƯ
 1. Lê Minh Hưng
 2. Nguyễn Trọng Nghĩa
 3. Đỗ Văn Chiến
 4. Bùi thị minh Hoài
 5. Lê Minh Khái.
  • Tổng Bí thư khoá XIII : ông Nguyễn Phú Trọng !