Kinh tế- đầu tư

Danh sách BCH Trung ương khoá 13


I- Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

§ 1
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

§ 2
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

§ 3
Đồng chí Phạm Minh Chính
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

§ 4
Đồng chí Vương Đình Huệ
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

§ 5
Đồng chí Võ Văn Thưởng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

§ 6
Đồng chí Trương Thị Mai
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

§ 7
Đồng chí Phạm Bình Minh
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

§ 8
Đồng chí Tô Lâm
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

§ 9
Đồng chí Lương Cường
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

§ 10
Đồng chí Nguyễn Hoà Bình
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

§ 11
Đồng chí Nguyễn Văn Nên
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

§ 12
Đồng chí Trần Thanh Mẫn
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

§ 13
Đồng chí Trần Cẩm Tú
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

§ 14
Đồng chí Phan Đình Trạc
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

§ 15
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng
Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

§ 16
Đồng chí Chu Ngọc Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

§ 17
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

§ 18
Đồng chí Nguyễn Thuý Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

§ 19
Đồng chí Trần Tuấn Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

§ 20
Đồng chí Dương Thanh Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

§ 21
Đồng chí Bùi Minh Châu
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Thọ

§ 22
Đồng chí Đỗ Văn Chiến
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

§ 23
Đồng chí Hoàng Xuân Chiến
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

§ 24
Đồng chí Mai Văn Chính
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

§ 25
Đồng chí Nguyễn Tân Cương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

§ 26
Đồng chí Bùi Văn Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk

§ 27
Đồng chí Nguyễn Phú Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

§ 28
Đồng chí Phan Việt Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Quảng Nam

§ 29
Đồng chí Trần Quốc Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

§ 30
Đồng chí Nguyễn Văn Danh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

§ 31
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

§ 32
Đồng chí Đào Ngọc Dung
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

§ 33
Đồng chí Đinh Tiến Dũng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

§ 34
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

§ 35
Đồng chí Võ Văn Dũng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương

§ 36
Đồng chí Nguyễn Quang Dương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

§ 37
Đồng chí Vũ Đức Đam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

§ 38
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

§ 39
Đồng chí Nguyễn Khắc Định
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Khánh Hoà

§ 40
Đồng chí Phan Văn Giang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

§ 41
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình

§ 42
Đồng chí Trần Hồng Hà
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

§ 43
Đồng chí Nguyễn Đức Hải
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

§ 44
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Nguyên

§ 45
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

§ 46
Đồng chí Lê Minh Hoan
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

§ 47
Đồng chí Lữ Văn Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu

§ 48
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

§ 49
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

§ 50
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

§ 51
Đồng chí Lê Minh Hưng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

§ 52
Đồng chí Lê Minh Khái
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

§ 53
Đồng chí Nguyễn Đình Khang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

§ 54
Đồng chí Trần Việt Khoa
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng

§ 55
Đồng chí Điểu Kré
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương

§ 56
Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc

§ 57
Đồng chí Chẩu Văn Lâm
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Tuyên Quang

§ 58
Đồng chí Hầu A Lềnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

§ 59
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

§ 60
Đồng chí Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

§ 61
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Phước

§ 62
Đồng chí Võ Minh Lương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

§ 63
Đồng chí Lê Trường Lưu
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

§ 64
Đồng chí Phan Văn Mãi
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

§ 65
Đồng chí Châu Văn Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

§ 66
Đồng chí Lại Xuân Môn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Cao Bằng

§ 67
Đồng chí Giàng Páo Mỷ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Lai Châu

§ 68
Đồng chí Phạm Hoài Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

§ 69
Đồng chí Trần Văn Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương

§ 70
Đồng chí Lê Thị Nga
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

§ 71
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

§ 72
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

§ 73
Đồng chí Đoàn Hồng Phong
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Nam Định

§ 74
Đồng chí Nguyễn Thành Phong
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

§ 75
Đồng chí Hồ Đức Phớc
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

§ 76
Đồng chí Trần Quang Phương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

§ 77
Đồng chí Hoàng Đăng Quang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

§ 78
Đồng chí Lê Hồng Quang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án thường trực Toà án nhân dân tối cao

§ 79
Đồng chí Trần Lưu Quang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

§ 80
Đồng chí Trần Văn Rón
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Long

§ 81
Đồng chí Vũ Hải Sản
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

§ 82
Đồng chí Bùi Thanh Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao

§ 83
Đồng chí Trần Văn Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ

§ 84
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hưng Yên

§ 85
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn

§ 86
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

§ 87
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

§ 88
Đồng chí Phạm Viết Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu

§ 89
Đồng chí Trần Sỹ Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

§ 90
Đồng chí Vũ Hồng Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

§ 91
Đồng chí Lê Văn Thành
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

§ 92
Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

§ 93
Đồng chí Nguyễn Văn Thể
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

§ 94
Đồng chí Lê Thị Thuỷ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Nam

§ 95
Đồng chí Trần Quốc Tỏ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

§ 96
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

§ 97
Đồng chí Dương Văn Trang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum

§ 98
Đồng chí Lê Minh Trí
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

§ 99
Đồng chí Lê Hoài Trung
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

§ 100
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

§ 101
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

§ 102
Đồng chí Lê Huy Vịnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

§ 103
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh An Giang

§ 104
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La

§ 105
Đồng chí Ngô Đông Hải
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình

§ 106
Đồng chí Đoàn Minh Huấn
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

§ 107
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương

§ 108
Đồng chí Đặng Quốc Khánh
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Giang

§ 109
Đồng chí Đào Hồng Lan
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh

§ 110
Đồng chí Lâm Văn Mẫn
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

§ 111
Đồng chí Hồ Văn Niên
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Gia Lai

§ 112
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

§ 113
Đồng chí Lê Quốc Phong
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp

§ 114
Đồng chí Bùi Nhật Quang
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

§ 115
Đồng chí Thái Thanh Quý
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An

§ 116
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên

§ 117
Đồng chí Vũ Đại Thắng
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình

§ 118
Đồng chí Lê Quang Tùng
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị

§ 119
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

II- Danh sách các đồng chí trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

§ 120
Đồng chí Dương Văn An
Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận

§ 121
Đồng chí Nguyễn Doãn Anh
Tư lệnh Quân khu 4

§ 122
Đồng chí Đỗ Thanh Bình
Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang

§ 123
Đồng chí Lê Tiến Châu
Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang

§ 124
Đồng chí Hoàng Duy Chinh
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bắc Kạn

§ 125
Đồng chí Ngô Chí Cường
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Trà Vinh

§ 126
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường
Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

§ 127
Đồng chí Hoàng Trung Dũng
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

§ 128
Đồng chí Hồ Quốc Dũng
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

§ 129
Đồng chí Đỗ Đức Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

§ 130
Đồng chí Phạm Đại Dương
Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên

§ 131
Đồng chí Lương Quốc Đoàn
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam

§ 132
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn
Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế

§ 133
Đồng chí Nguyễn Văn Được
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

§ 134
Đồng chí Nguyễn Văn Gấu
Chính uỷ Quân khu 9

§ 135
Đồng chí Vũ Hải Hà
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

§ 136
Đồng chí Lê Khánh Hải
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

§ 137
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải
Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau

§ 138
Đồng chí Nguyễn Văn Hiền
Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân

§ 139
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

§ 140
Đồng chí Lê Quốc Hùng
Thứ trưởng Bộ Công an

§ 141
Đồng chí Lê Quang Huy
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

§ 142
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thanh Hoá

§ 143
Đồng chí Trần Tiến Hưng
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

§ 144
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

§ 145
Đồng chí Nguyễn Thanh Long
Bộ trưởng Bộ Y tế

§ 146
Đồng chí Lê Quang Mạnh
Bí thư Thành uỷ Cần Thơ

§ 147
Đồng chí Lê Quốc Minh
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

§ 148
Đồng chí Trần Hồng Minh
Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

§ 149
Đồng chí Hà Thị Nga
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

§ 150
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

§ 151
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm
Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

§ 152
Đồng chí Trần Thanh Nghiêm
Tư lệnh Quân chủng Hải quân

§ 153
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc
Thứ trưởng Bộ Công an

§ 154
Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc
Tư lệnh Quân khu 3

§ 155
Đồng chí Thái Đại Ngọc
Tư lệnh Quân khu 5

§ 156
Đồng chí Đặng Xuân Phong
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

§ 157
Đồng chí Lê Ngọc Quang
Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam

§ 158
Đồng chí Lương Tam Quang
Thứ trưởng Bộ Công an

§ 159
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng

§ 160
Đồng chí Vũ Hải Quân
Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

§ 161
Đồng chí Trần Đức Quận
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

§ 162
Đồng chí Trịnh Văn Quyết
Chính uỷ Quân khu 2

§ 163
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn
Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

§ 164
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

§ 165
Đồng chí Dương Văn Thái
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

§ 166
Đồng chí Lê Đức Thái
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

§ 167
Đồng chí Nguyễn Hồng Thái
Tư lệnh Quân khu 1

§ 168
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

§ 169
Đồng chí Phạm Xuân Thăng
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương

§ 170
Đồng chí Nguyễn Trường Thắng
Tư lệnh Quân khu 7

§ 171
Đồng chí Phạm Tất Thắng
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

§ 172
Đồng chí Trần Đức Thắng
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

§ 173
Đồng chí Lê Đức Thọ
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

§ 174
Đồng chí Lê Tấn Tới
Thứ trưởng Bộ Công an

§ 175
Đồng chí Nguyễn Đình Trung
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

§ 176
Đồng chí Ngô Văn Tuấn
Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình

§ 177
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

§ 178
Đồng chí Phạm Gia Túc
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

§ 179
Đồng chí Hoàng Thanh Tùng
Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

§ 180
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến
Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội

III- Danh sách các đồng chí trúng cử Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

§ 1
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh
Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

§ 2
Đồng chí Lê Hải Bình
Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

§ 3
Đồng chí Võ Chí Công
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng

§ 4
Đồng chí Bùi Thế Duy
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

§ 5
Đồng chí Vũ Mạnh Hà
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

§ 6
Đồng chí Nguyễn Long Hải
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

§ 7
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

§ 8
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

§ 9
Đồng chí U Huấn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Kon Tum

§ 10
Đồng chí Trịnh Việt Hùng
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

§ 11
Đồng chí Bùi Quang Huy
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

§ 12
Đồng chí Nguyễn Phi Long
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

§ 13
Đồng chí Hồ Văn Mừng
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khánh Hoà

§ 14
Đồng chí Phan Như Nguyện
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu

§ 15
Đồng chí Y Vinh Tơr
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị uỷ Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

§ 16
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết
Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

§ 17
Đồng chí Vương Quốc Tuấn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

§ 18
Đồng chí Mùa A Vảng
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Điện Biên Đông, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên

§ 19
Đồng chí Huỳnh Quốc Việt
Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau

§ 20
Đồng chí Nguyễn Minh Vũ
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao


📸 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khóa XII thay mặt Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.u