Vấn đề xã hội

Tiếp tục các chuyến bay chở lương thực đến các xã bị cô lập

GẠO, LƯƠNG KHÔ, CHĂN MÀN, QUẦN ÁO…

🚁 Sau 2 chuyến trực thăng và bằng đường bộ đưa lương thực, thực phẩm tiếp tế cho các xã bị cô lập ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, hôm nay, trực thăng tiếp tục được điều động để tiếp tế cho nhân dân.

⛑️ Vượt qua điều kiện khó khăn về địa hình, thời tiết, tổ bay và lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Trung đoàn 930 đã bay mang theo 2 tấn hàng hóa đến các vùng bị cô lập của xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

📦 Đây là 1 trong 2 xã bị cô lập gần 1 tuần nay. Chuyến hàng đã kịp thời tiếp tế gạo, lương khô, chăn màn, quần áo… Đồng thời, trinh sát địa hình giúp đưa ra các phương án cứu hộ cứu nạn.

https://fb.watch/1vxCWiWwfG/