Góc nhìn

Rừng và thủy điện

Cứ đến bão lũ thì dư luận hay nhắc đến Rừng & Thủy điện.

Hàng chục năm nay con người cũng đã thấm tác hại của rừng & thủy điện. Tuy nhiên thủy điện vẫn làm và rừng thì vẫn cứ phá.

Rừng thì có giảm số vụ phá, nhưng diện tích phá rừng lại tăng. “Thủy điện thì nhỏ, nhưng phá rừng (làm thủy điện) thì to ra”

Tài nguyên là sở hữu toàn dân. Phá rừng, thủy điện đều “ăn” vào tài nguyên và đẩy những tác hại của thiên nhiên phía người dân vùng ảnh hưởng…

Thủy điện đã gây thiệt hại cho người dân vùng hạ lưu từ tài sản cho đến tính mạng qua bao đợt lũ. Tuy nhiên chưa có ai đứng kiện buộc thủy điện phải bồi thường.

Vậy nên, mỗi khi xảy ra lũ nhân tai chồng lên lũ thiên tai thì cán bộ có trách nhiệm rất ngạo mạng: “xả qui trình- vỡ kế hoạch”.

Cứ như thế, câu chuyện rừng & thủy điện lại đem qua năm sau…!

TCS