Giáo dục

Về Quảng Nam cho học sinh, sinh viên

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng thông báo đến học sinh, sinh viên đã đăng ký trở về Quảng Nam.

xe đón công dân Quảng Ngãi về quê

Đúng vào lúc: 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2020, có mặt tại Quảng trường 29/3 (Đường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để được đưa về tỉnh Quảng Nam.

Khi đi nhớ mang theo giấy tờ tùy thân (Hộ chiếu/ Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/Thẻ học sinh, sinh viên/ Giấy khai sinh (đối với trẻ em).

Đây là chuyến xe hỗ trợ duy nhất, đề nghị Học sinh, sinh viên đã đăng ký có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

Fb: Tiên Sa