Góc nhìn

Tạm đình chỉ công tác chủ tịch UBND TP Hà Nội

ĐỂ XÁC MINH, ĐIỀU TRA LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ VỤ ÁN


📝 Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác.