Góc nhìn

Hướng dẫn tổ chức thi THPT năm 2020

⏰ Các địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng như TP Đà Nẵng và các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh Quảng Nam lùi thời gian tổ chức Kỳ thi vào thời điểm thích hợp.

Thời gian tổ chức thi do địa phương đề xuất sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức thi.

⏰ Các địa phương còn lại tổ chức Kỳ thi theo kế hoạch đã đề ra (từ ngày 8-10/8/2020), thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GDĐT.

⏰ Để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức Kỳ thi (ngày 8-10/8/2020), các thí sinh thuộc diện F1, F2 cả nước (nếu có) sẽ dự thi cùng thời gian với các thí sinh của địa phương phải lùi thời gian tổ chức Kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội.

⏰ Thí sinh dự Kỳ thi tổ chức sau ngày 10/8/2020 nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển sinh vào đại học, Bộ GDĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ đại học.


📋 Xem Công văn tại: https://bit.ly/2873BGDDT