Sống khỏe

Đà Nẵng: đã hỗ trợ 96.502 người gặp khó khăn do dịch Covid-19

ĐẾN NAY TẠI ĐÀ NẴNG CHƯA PHÁT HIỆN CÓ DẤU HIỆU TIÊU CỰC, CHẠY CHÍNH SÁCH

💵 96.502 người được hỗ trợ thuộc đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, với kinh phí là 103,65 tỷ đồng (trong đó đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 là 95.381).

💵 Hỗ trợ cho 3.025 người lao động, hộ kinh doanh cá thể với kinh phí là 3,08 tỷ đồng gồm 40 người thuộc đối tượng mở rộng của TP).

Về hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, đã xem xét quyết định hỗ trợ 12 doanh nghiệp với 114 người lao động, tổng số tiền hỗ trợ là 205,2 triệu đồng.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Về hỗ trợ cho hộ kinh doanh cá thể, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, Sở LĐ,TB&XH đã tham mưu UBND TP quyết định hỗ trợ:
– 90 hộ kinh doanh cá thể, số tiền hỗ trợ là 90 triệu đồng;
– 2.821 lao động (chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm) số tiền hơn 2,7 tỷ đồng (đã trừ số tiền đã nhận trước do đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, cận nghèo).

📝 Hiện các địa phương đang tổng hợp và tiếp tục trình Sở LĐ,TB&XH thẩm định, trình UBND TP quyết định.

🕵️ Theo Sở LĐ,TB&XH Đà Nẵng, qua theo dõi, việc triển khai thực hiện của các địa phương, việc hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42 của Chính phủ tại TP đến nay khá ổn định, chưa có đơn thư khiếu nại, chưa phát hiện có dấu hiệu tiêu cực, chạy chính sách xảy ra.