Vấn đề xã hội

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng tại buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 23-5, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ TP từ đầu nhiệm kỳ

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của Đảng bộ thành phố thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng có một số kiến nghị, đề xuất quan trọng.

Trong đó Thành ủy Đà Nẵng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, giúp Đà Nẵng tháo gỡ các khó khăn khi thi hành các bản án, các kết luận thanh tra liên quan đến tài sản (sân vận động Chi Lăng, Khu đô thị quốc tế Đa Phước…).

Cho phép Đà Nẵng dừng việc rà soát, xử lý đối với hàng nghìn dự án và các khu đất tương tự để tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh; thông qua và ban hành Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù…

Thành ủy Đà Nẵng cũng đề xuất nhiều điểm mới trong công tác đại hội đảng bộ các cấp – cho phép giới thiệu nguồn nhân sự của Đà Nẵng với cơ cấu 1 ủy viên và 1 ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa 13; xem xét quyết định số lượng ủy viên BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 51 người, Ban Thường vụ Thành ủy là 15 người; xem xét cho chủ trương tăng thêm 1 Phó Bí thư Thành ủy chuyên trách về công tác xây dựng Đảng trong số 15 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Thường trực Ban bí thư tại buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

Sau khi nghe báo cáo, nghe các đại biểu thảo luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao các kết quả phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng bộ, chính quyền cũng như nhân dân Đà Nẵng đã đạt được trong những năm qua.

Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả mà Đà Nẵng đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Về những đề xuất của Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Quốc Vượng ghi nhận và sẽ thảo luận với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để có những giải pháp phù hợp với tình hình phát triển hiện nay của thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Thành ủy Đà Nẵng cần tập trung đầu tư, phát triển về công tác tổ chức Đảng. Đà Nẵng đã có nhiều bài học về công tác nhân sự, ở đại hội đảng bộ các cấp này cần rút kinh nghiệm để bầu ra nhân sự có đức, có tài, có thể phát huy sức mạnh tập thể để mang lại ích lợi chung cho nhân dân.

Nguồn: VNN, ảnh Cổng TT TP Đà Nẵng