Kinh tế- đầu tư

3.400 tỷ đồng xây dựng 2 tuyến đường ven biển Thanh Hóa

– Đoạn tuyến 1 (Hoằng Hóa – Sầm Sơn) dài 12,3 km.

Điểm đầu tại vị trí giao với đường tỉnh 510 thuộc địa phận xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa; điểm cuối nối vào tuyến đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn (thuộc địa phận phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn).

– Đoạn tuyến 2 (Quảng Xương – Tĩnh Gia) dài 17,2 km.

Điểm đầu nối tiếp vào điểm cuối của dự án đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn thuộc địa phận xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương; điểm cuối nối tiếp vào dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia thuộc địa phận xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia.

💵 Tổng vốn đầu tư Dự án: 3.400 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 1.400 tỷ đồng (đã bao gồm 10% dự phòng theo quy định của pháp luật); ngân sách tỉnh Thanh Hóa 980 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư 1.020 tỷ đồng.

⏳ Thời gian dự kiến thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ để hoàn vốn Dự án là 24 năm 2 tháng (từ 2023 đến 2047). Thời gian chính thức sẽ được xác định thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, văn bản và ngoài trời


📋 Xem chi tiết Quyết định tại: https://bit.ly/649QĐTTg