Việc làm

Đà Nẵng: bổ nhiệm 3 phó giám đốc của 3 sở mới

Chiều 29/4, UBND TP.Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm 3 lãnh đạo các Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT).

Theo đó, thay mặt UBND TP.Đà Nẵng, ông Trần Văn Miên – Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã trao quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đối với

ông Lê Phú Nguyện – Trưởng Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ thuộc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

ông Nguyễn Ngọc Ánh – Trưởng Phòng Tài chính đầu tư thuộc Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

ông Phan Văn Mỹ – Trưởng Phòng Tổ chức – Cán bộ thuộc Sở NNPTNT giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NNPTNT.