Văn hóa

20-1-2017: Tuyên thuệ nhận chức của TT Mỹ Donald Trump

Không thề tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng Hòa, nhưng quyền lực Washington phải được chia sẻ với người dân Mỹ.

Chính phủ của ông là chính phủ hành động chứ không kiến tạo viễn vông và ông là người hành động chứ không giáo điều…

Chờ sự thay đổi nước Mỹ!

Ngày 20-1-2017 ngày của TT Trump và ngày sẽ được nhớ như ngày nhân dân Mỹ trở thành người cai trị đất nước này một lần nữa.

Điều thực sự quan trọng không phải là đảng nào kiểm soát chính phủ, nhưng liệu chính phủ có do nhân dân kiểm soát không?

Từ quá lâu, một nhóm nhỏ tại thủ đô đã thu nhận phần thưởng của chính phủ, còn nhân dân gánh chi phí.

Washington phát triển nhưng nhân dân không được chia sẻ của cải.

Các chính khách giàu to nhưng việc làm ra đi, nhà máy đóng cửa.

Giới cai trị tự bảo vệ mình nhưng không bảo vệ công dân đất nước.

Thắng lợi của họ không phải là thắng lợi của các bạn; vinh quang của họ không của các bạn; và khi họ ăn mừng ở thủ đô, chẳng có mấy điều đáng ăn mừng cho các gia đình nghèo khắp nước.

Tất cả thay đổi – tại đây, lúc này, vì khoảnh khắc này là của các bạn.

Nó thuộc về những người có mặt tại đây hôm nay, và những ai đang theo dõi trên toàn nước Mỹ.

Đây là ngày của các bạn. Đây là lễ ăn mừng của các bạn.
Và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là đất nước của các bạn.

Những người dân bị lãng quên sẽ không còn bị như thế.
Mọi người đang lắng nghe các bạn.

Ở trung tâm phong trào này là niềm tin quan trọng: rằng một quốc gia tồn tại là để phục vụ công dân.

Người dân Mỹ muốn trường tốt cho con, khu nhà an toàn cho gia đình, và việc làm tốt cho họ.

Đây là những đòi hỏi công bằng, chính đáng của công chúng… (Trích phát biểu tại buổi tuyên thệ nhận chức của ông)

Chuyên mục:Văn hóa

Tagged as: ,