Kinh tế- đầu tư

Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị đề nghị án tử hình

Sáng nay, viện kiểm sát xác định bị cáo Nguyễn Bắc Son có vai trò quyết định, đứng đầu trong việc thực hiện dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, vì mục đích tư lợi đã nhận hối lộ 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ nên đề nghị mức án tử hình.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

Các cá nhân khác được VKS đề nghị:

Tội “Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”:

Nguyễn Bắc Son – cựu Bộ trưởng Bộ TTTT: 16-18 năm tù.

Lê Nam Trà – cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone: 7-8 năm tù.

Trương Minh Tuấn – cựu Bộ trưởng Bộ TTTT: 6-7 năm tù.

Phạm Đình Trọng – cựu Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ TTTT: 5-6 năm tù.

Võ Văn Mạnh – Giám đốc Công ty AMAX: 4-5năm tù.

Cao Duy Hải – cựu Tổng Giám đốc MobiFone: 4-5 năm tù.

Hoàng Duy Quang – thẩm định viên Cty AMAX): 3-4 năm tù.

Phan Thị Hoa Mai – thành viên HĐTV MobiFone: 3-3,5 năm tù.

Bốn Phó Tổng Giám đốc MobiFonePhạm Thị Phương Anh, Hồ Tuấn, Nguyễn Bảo Long và Nguyễn Mạnh Hùng cùng bị đề nghị mức án 2,5-3 năm tù.

Nguyễn Đăng Nguyên -Phó TGĐ MobiFone: 2-2,5 năm tù.

Với tội “Đưa hối lộ”, bị cáo Phạm Nhật Vũ bị đề nghị 3-4 năm tù.

Tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Nguyễn Bắc Son bị đề nghị tử hình; Trương Minh Tuấn: 8-9 năm tù; Cao Duy Hải: 10-11 năm tù và Lê Nam Trà: 16-17 năm tù.

Tổng hợp hình phạt, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son tử hình; Lê Nam Trà: 23-25 năm tù, Trương Minh Tuấn: 14-16 năm tù và Cao Duy Hải: 14-16 năm tù.
Nguyễn Bắc Son – cựu Bộ trưởng Bộ TTTT: 16-18 năm tù.

Lê Nam Trà – cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone: 7-8 năm tù.

Trương Minh Tuấn – cựu Bộ trưởng Bộ TTTT: 6-7 năm tù.

Phạm Đình Trọng – cựu Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ TTTT: 5-6 năm tù.

Võ Văn Mạnh – Giám đốc Công ty AMAX: 4-5năm tù.

Cao Duy Hải – cựu Tổng Giám đốc MobiFone: 4-5 năm tù.

Hoàng Duy Quang – thẩm định viên Cty AMAX): 3-4 năm tù.

Phan Thị Hoa Mai – thành viên HĐTV MobiFone: 3-3,5 năm tù.

Bốn Phó Tổng Giám đốc MobiFonePhạm Thị Phương Anh, Hồ Tuấn, Nguyễn Bảo Long và Nguyễn Mạnh Hùng cùng bị đề nghị mức án 2,5-3 năm tù.

Nguyễn Đăng Nguyên -Phó TGĐ MobiFone: 2-2,5 năm tù.

Với tội “Đưa hối lộ”, bị cáo Phạm Nhật Vũ bị đề nghị 3-4 năm tù.

Tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Nguyễn Bắc Son bị đề nghị tử hình; Trương Minh Tuấn: 8-9 năm tù; Cao Duy Hải: 10-11 năm tù và Lê Nam Trà: 16-17 năm tù.

Tổng hợp hình phạt, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son tử hình; Lê Nam Trà: 23-25 năm tù, Trương Minh Tuấn: 14-16 năm tù và Cao Duy Hải: 14-16 năm tù.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời

Nguồn Dân Trí