Du lịch

Thí điểm thành lập BQL khu kinh tế Vân Đồn

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Khu kinh tế (KKT) Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến 2030, tầm nhìn đến 2050 thì đến 2030, KKT Vân Đồn được xây dựng trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, là trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực.

Quy mô dân số tăng từ 52 nghìn người năm 2019 lên 140 nghìn người vào 2030. Đến 2030, tạo khoảng 89 nghìn việc làm; phát triển mạng lưới y tế đồng bộ, phấn đấu đến năm 2030 đạt 15 bác sĩ/1 vạn dân và 03 dược sĩ/1 vạn dân…

Mục tiêu đến 2050, xây dựng và phát triển KKT Vân Đồn trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; là trung tâm kinh tế năng động, tập trung vào du lịch, sản xuất sản phẩm cao cấp và dịch vụ; phấn đấu là thành phố hiện đại, thông minh, một nơi hấp dẫn để mọi người đến sinh sống, làm việc và vui chơi hòa hợp với thiên nhiên.

Hiện Chính phủ đã ra Nghị quyết thí điểm thành lập Ban Quản lý KKT Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Xem Nghị quyết tại: http://bit.ly/102NQ-CP.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, ngoài trời, nước và thiên nhiên