Month: Tháng Mười 2019

Làng Yều

Làng Yều nguyên là một làng đồng bào Cơ Tu thuộc xã Kà Dăng, huyện Hiên cũ (nay là huyện Nam Giang, Đông Giang). Do chiến tranh ác liệt nên nhiều lần […]

Bình chọn