Du lịch

Hơn sáu triệu dân thủ đô được phân bố nước sạch như thế nào

1,3 triệu m3 nước sạch được sản xuất mỗi ngày từ nguồn nước mặt sông Đà, sông Đuống và nước ngầm, đáp ứng 100% nhu cầu của đô thị và gần 60% khu vực nông thôn.

Hơn sáu triệu dân thủ đô được phân bố nước sạch như thế nào

Chuyên mục:Du lịch